O czym mówią bębny — poza­muzy­czne aspekty gra­nia ryt­mów + kon­cert. (Warszawa, KGNŚ, godz. 17.30).

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

„Deus Est Machina czyli Bóg jest na prąd ” — spotkanie z autorem (Warszawa, KGNŚ, godz. 17.30)

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

Czy rzeczy­wiś­cie wszyscy jesteśmy ze sobą pow­iązani, stanow­iąc część więk­szej całości? Pyta­nia te doty­czą spraw fun­da­men­tal­nych, na które odpowiada tzw. Wielka Teo­ria Wszys­tkiego, opra­cow­ana przez Thomasa Camp­bella. Aby móc się z nią zapoz­nać, trzeba mieć otwarty umysł i, choć na chwilę, zaw­iesić towarzyszące nam wierzenia i przekonania.

Frag­ment artykułu z numeru 3/​2018

Patronat Niez­nany Świat
Data i miejsce: 26 maja 2018, Cen­trum Szkoleniowo-​Konferencyjne , Łódź, ul. Rogowska 26

Czy­taj więcej…

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.